Bli medlem

BLI

MEDLEM


Genom att skriva under formuläret samtycker du till att Landvetter e-sportförening behandlar dina personuppgifter enligt nedan. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, mailadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt medlemskap och skicka ut information om årsmöten, aktiviteter m.m. Vi tillämpar aktuell integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas obegränsad tid. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med härryda kommunen (nödvändigt för att erhålla föreningsstöd), Sverok - spelhobbyförbundet (nödvändigt för att erhålla föreningsstöd). Vi kommer i övrigt enbart att dela dina personuppgifter med en tredje part under förutsättningen att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Som medlem har du har rätt att få bli bortglömd, alltså få dina uppgifter raderade, om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in. Du har rätt att få ett utdrag över alla de personuppgifter som samlats in om dig. Du får lämna klagomål till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten. Om en incident har inträffat där det finns risk för att personuppgifter sprids måste det rapporteras inom 72 timmar till de som finns i registret.


VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM

Det är kostnadsfritt att bli medlem i Landvetter e-sportförening.


Föreningen är en ideell förening som i första hand riktar sig till  ungdomar, men söker även engagerade vuxna medlemmar som kan hjälpa till att arrangera events och aktiviteter.


Man kan anmäla medlemskap antingen via formuläret till vänster eller genom att skriva ut blanketten medlemsansökan nedan och posta in. Adressen står i blanketten.